English

Te Manako o te Iti Tangata no runga i te tuanga o te Turoto

Kia Orana.

Eaa toou manako no runga i te tuanga o te turoto i roto nei i te Kuki Airani? Ka riro teia iri’iri’anga i te akari mai i toou manako.
Te pati atu nei matou kite iti tangata e noo nei ki roto ite Kuki Airani, 18 mataiti aere atu ki runga, kia akaki mai i teia iri’iri’anga. E rima rai meneti o toou taime!
Ko taau pauanga, kare e tangata e kite.
Tomo ki roto i te ruruanga re kia tu koe i tetai au re no ko mai i te Bluesky e te Opati o te Turoto.


Akaki mai i teia Iri’iri’anga


Te ikianga naau. Me akaki koe i teia iri’iri’anga te akatika nei koe, e ko koe tetai i roto i teia kimikimianga. Kua turuturu ia teia e te Pae Turoto o te Kuki Airani, akatere ia e te Tuanga Kimikimianga o te Pae Turoto o Aotearoa.